Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

       Mokinių savivaldą sudaro 8–12 klasių mokinių atstovai, kurie renkami mokslo metų pradžioje vieneriems metams. Kiekviena 8–12 klasė į mokinių tarybą renka po du atstovus. 
       Mokinių tarybos narys gali būti atšaukiamas iš tarybos nario pareigų, jei be pateisinamos priežasties praleidžia du posėdžius iš eilės arba nevykdo jam paskirtų įpareigojimų. Nauji tarybos nariai renkami vadovaujantis šių nuostatų 44 punktu.
       Mokinių taryba savo veiklą grindžia Mokinių taisyklėmis bei Žagarės gimnazijos nuostatais. Ji turi patariamojo balso teisę.
        Mokinių tarybos priimti ir mokytojų arba gimnazijos tarybos aprobuoti ir direktoriaus patvirtinti sprendimai įsigalioja ir yra  privalomi visiems gimnazijos mokiniams.
        Mokinių taryba išsirenka mokinių tarybos prezidentą, pavaduotoją, sekretorių ir vieną mokytoją, kuris atstovauja jų interesams.

  Mokinių savivalda:

       Mokinių taryba už savo veiklą atsiskaito visuotiniame mokinių susirinkime mokslo metų pabaigoje.

Joniškio r. Žagarės gimnazijos 2019 -2020 m. m.  mokinių savivaldos narių sąrašas:

 

 Eil. Nr.           Pavardė Vardas  Klasė
    1.  Lukas Doviltis
  8 kl.
    2.  Rokas Keturakis
 8 kl.
    3.    Aistė Gecaitė  Ig kl.
    4.  Augustina Kučinskaitė 
  Ig kl.
    5.  Viltė Pranciulytė
 II g kl.
    6.  Justas Stabrauskas
 II g kl.
    7.  Žaneta Griciūtė
III g kl.
   8.  Justas Pamparas
III g kl.
   9.  Domas Šimaitis
IV g kl.
   10.  Vilija Miežytė
IV g kl.

Justas Pamparas III g kl. - mokinių savivaldos pirmininkas

Domas Šimaitis IVg kl.- mokinių savivaldos pirmininko pavaduotojas


 

 

 

Canadian pharmacy mail order