Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

Joniškio r. Žagarės gimnazija


  

"Yra tik viena vertybė - tai žmogaus ryšys su žmogumi"
(A.de Sent-Egziuperi)

Gimnazijos MISIJA:

        ŽAGARĖS GIMNAZIJA YRA BENDROJO LAVINIMO MOKYKLA, TIEKIANTI VAIKAMS IR JAUNIMUI PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO IR NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMAS BEI TELKIANTI ŽAGARĖS MIESTELIO BENDRUOMENĘ KULTŪRINIAM IR NEFORMALIAM ŠVIETIMUI.

Gimnazijos VIZIJA:

        ŽAGARĖS GIMNAZIJA - MODERNI, SAUGI, Į BENDRAŽMOGIŠKĄSIAS VERTYBES ORIENTUOTA, SAUGANTI IR PUOSELĖJANTI GAMTINĮ IR KULTŪRINĮ PAVELDĄ, ATVIRA NUOLATINEI KAITAI, BESIMOKANTI ORGANIZACIJA.


     Žagarės gimnazija 2009 m. atšventė 90-ies metų sukaktį. 90 metų - mažytė dalelė Lietuvos švietimo istorijoje, bet atsimenant, kad pirmosios mokymo įstaigos Žagarėje aptinkamos jau nuo 1600 m., galime didžiuotis senomis tradicijomis. Įkurta 1919 m., sutelkusi inteligentų būrį, mokykla anuo laikmečiu buvo tolimiausio šiaurės Lietuvos kampelio kultūros židinys. Keletą kartų keitėsi mokyklos pavadinimas, mokymo planai, jai teko išgyventi audringas permainas, tačiau tikslas - auklėti jauną žmogų - išliko iki šiol.

Canadian pharmacy mail order