Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

Modulio programa

Neformaliojo ugdymo programa

Turizmo aprašas

Specialiųjų poreikių vaikams individualizuota programa (rekomendacija)

Specialiųjų poreikių vaikams individualizuota programa

Specialiųjų poreikių vaikams pritaikyta programa

Specialiųjų poreikių vaikams pritaikyta programa (rekomendacija)

Drausmės pažeidimo pažyma

Informacija apie klasės mokinių problemas ( lankomumo, elgesio ir ugdymosi)

Dalykinių žinių spragų likvidavimo planas 

Klasės auklėtojo pokalbis su tėvais, mokiniu

Asmeninės pedagoginės veiklos suvestinė

Mokslo metų pradžios ataskaita

Klasės auklėtojo I pusmečio ataskaita 1 - 4 kl.

Klasės auklėtojo II pusmečio ataskaita 1 - 4 kl.

Klasės auklėtojo metinė ataskaita 1 - 4 kl.

Klasės auklėtojo I pusmečio ataskaita 5 - IV g kl.

Klasės auklėtojo II pusmečio ataskaita 5 - IV g kl.

Klasės auklėtojo metinė ataskaita 5 - IV g kl.

Klasės auklėtojo veiklos plano forma

Klasės auklėtojo teikiamos ataskaitos

Mėnesio pamokų lankomumo suvestinė

Mokinių pažangos palyginimas

Joniškio r. Žagarės gimnazija (ilgalaikio plano titulinis l.)

Konkursai, olimpiados

Kvalifikacijos kėlimo kortelė

Canadian pharmacy mail order