Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

 Direktoriaus pavaduotoja laikinai einanti direktoriaus pareigas Rita Milenčienė tel. (8 426) 60 874
Ūkvedys Identas Adomaitis tel. (8 426) 60 873
el. paštas: identass@gmail.com
 Socialinė pedagogė Diana Vaičiulienė tel. (8 426) 60 874
el. paštas: diana.vaiciuliene@gmail.com
Raštvedės:  Laimutė Valantinienė, Lidija Venskutė tel. (8 426) 60 873
Vyriausioji buhalterė Gražina Liakienė, tel. (8 426) 60 875
el. paštas: grazinaliak@gmail.com
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irena Malinauskienė tel. (8 426) 60 873
el. paštas: irenmal@gmail.com

Canadian pharmacy mail order