Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

„Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“


Žagarės gimnazija prisijungė prie nacionalinio renginio „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“. Renginys organizuotas minint sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25 - metį.
Balandžio 19 dieną mokykloje vyko mini projektai. Balandis sveikatos - švaros mėnuo. Pradinių klasių mokiniai tvarkė mokyklos teritoriją.
5 - I g klasių mokiniai buvo sukviesti į gimnazijos sporto aikštelę, kur vyko sportinės estafetės. Tarp klasių vyko komandinės kovos. Stipriausi išbandė savo jėgas virvės traukime. Sveikatos stiprinimo renginys užsibaigė „sveikatos traukinuku“, gera nuotaika ir smagiai praleistu laiku.


 

 

Organizuoti renginį padėjo biologijos mokytoja D. Skirienė, kūno kultūros mokytojas V. Petryla, Joniškio r. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė I. Malinauskienė, soc. pedagogė D. Vaičiulienė.

Daugiau nuotraukų iš renginio galite pamatyti paspaudę šią nuorodą:

Joniškio r. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė I. MalinauskienėKonkursas „Sumaniausias pradinukas“

2018 m. balandžio 19 dieną Žagarės gimnazijoje vyko „Sumaniausio pradinuko“ konkursas, skirtas 1- 4 klasių mokiniams. Savo sumanumą ,šaunumą ir žinias parodė net 16   pradinių  klasių  moksleivių. Konkurso dalyviai rungėsi  penkiuose etapuose. Reikėjo, iš anksto nepasiruošus, prisistatyti, įminti mįsles, pabaigti patarles, atsakyti į klausimus apie Lietuvą, išspręsti kryžiažodį ir surinkti dėlionę. Dalyvių sumanumą vertino pradinių klasių mokytojos.

 

 Sumaniausiais  pradinukais  pripažinti šie 1 – 4 klasių moksleiviai:   Viktorija Šilinskaitė 1 kl., Vakaris Vaičiulis 2 kl.,  Airidas  Mituzas 3 kl. , Gabrielė Valytė 4 kl.

Visiems konkurso dalyviams buvo įteikti padėkos raštai ir diplomai.

Vertiname ir didžiuojamės šiais sumaniausiais pradinukais! Būkite gimnazijos pasididžiavimas ir rodykite pavyzdį kitiems!

Daugiau nuotraukų iš konkurso galite pamatyti paspaudę šią nuorodą.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Briedienė

Laukiame atvirlaiškio Žagarės gimnazijai
Š.M. balandžio 16, 17 dienomis vyks penkiolikmečių tyrimas

PISA 2018       

PISA (angl. Programme for International Student Assessment) – tai kas treji metai vykdomas tarptautinis penkiolikmečių mokinių gebėjimų tyrimas, kurį inicijuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. OECD). Tai yra septintasis toks tyrimas nuo 2000 m., kuriame šiuo metu dalyvauja daugiau nei 80 valstybių. Bandomasis 2018 m. tyrimo testavimas vyko 2017 m., o pagrindinis vyks 2018 m.

Pagrindiniai tyrimo bruožai yra šie:

  • Tai didžiausias pasaulyje tarptautinis tyrimas švietimo srityje.
  • Tiria maždaug 15-os metų mokinius.
  • Vertina mokinių pasiruošimą suaugusiojo gyvenimui.
  • Matuoja mokinių skaitymo gebėjimus, gamtamokslinį ir matematinį raštingumą bei globaliąsias kompetencijas.
  • Renka informaciją apie tyrime dalyvaujančių valstybių ugdymo kontekstą.

 Atlikti šį tyrimą svarbu ir prasminga, nes gautus rezultatus galima naudoti siekiant:

  • parodyti, kaip Lietuvos mokiniai yra pasirengę mokymuisi, kai jie palieka mokyklą;
  • nustatyti ilgalaikio tobulinimo sritis mokyklos ir švietimo valdymo sistemos lygmenyse;
  • palyginti mokinių rezultatus ir mokymo(si) aplinkas skirtingose šalyse.

 Daugiau apie tarptautinį mokinių gebėjimų tyrimą skaitykite EBPO interneto tinklalapyje https://www.oecd.org/pisa/.

 


INFORMACIJA APIE NMPP (NACIONALINIAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI)

Joniškio r. Žagarės gimnazija, kaip ir kitos Joniškio rajono savivaldybės mokyklos, norėdama įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus, naudoja NEC pateiktus tyrimo instrumentus – dalykų testus 2, 4, 6, 8 klasių mokiniams. Tyrimui taip pat bus naudojami 4, 6, 8 klasių mokinių klausimynai. Užduočių struktūrą ir klausimų pobūdį nustato NEC pagal galiojančias pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. 
Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę gimnazijoje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 klasei, mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei. 
Mokinių klausimynai sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP (Diagnostiniai ir standartizuoti testai)“ adresu http://www.nec.lt/342/. Dėl 4, 6, 8 klasių mokinių klausimyno pildymo reikalingas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas. Daugiau informacijos apie NMPP galima rasti NEC puslapyje. NMPP (nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai) 2018 vykdymo gimnazijoje grafikas skelbiamas skyrelyje Ugdymas.

Žagarės gimnazijos nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštį 2017-2018 m.m. galite pamatyti paspaudę šią nuorodą.

Pirmokų pirmoji išvyka

Per pavasario atostogas pirmokai išvyko susipažinti su šokolado gamyba. Apsilankę Šiaulių „Rūtos“ saldainių ir šokolado fabriko muziejuje, susipažino kaip ir iš ko atsirado šokoladas.

 

Išsiaiškino, kad „pinigai auga ant medžių“-tai kakavmedžio pupelės: už 30 pupelių buvo galima nupirkti triušį. Susipažino su šokolado gėrimo istoriją, matė įvairius puodelius, net ūsuotiems dėdėms. Patys piešė saldainių popieriukus, „gaudė“ saldainius, žiūrėjo filmą. Bet pats smagumas-savarankiškas saldainių iš šokolado gaminimas!

 

 

Pagaminę saldainius, prisiragavę skanumynų, padėkoję, nuskubėjome į parduotuvėlę pirkti lauktuvių.

Pasivaikščiojome po pėsčiųjų taką, apžiūrėjome flamingų fontaną, pasimokėme eiti per šviesoforo reguliuojamą pėsčiųjų perėją. Mūsų dėmesį patraukė didelis geležinis dviratis – Dviračių muziejus. Dviračių muziejuje susipažinome su įvairiais dviračiais, medinis dviratis atkeliavęs ir iš mūsų miestelio.

Ačiū tėveliams  už smagią išvyką!

Pirmokų mokytoja metodininkė Daiva Navickaitė

Jaunieji miško bičiuliai Žagarės miške iškėlė inkilus

Kovo 28 d. Joniškio r. Žagarės gimnazijos jaunieji miško bičiuliai su biologijos mokytoja D. Skiriene ir Žagarės regioninio parko ekologu R. Ginkumi Žagarės miške iškėlė inkilus. Šios akcijos iniciatoriai buvo mokiniai. Su savo tėveliais, seneliais dalį inkilų pasigamino namuose. Jonatanas Pranciulis, broliai Rokas ir Lukas Keturakiai, Rokas ir Lukas Dovilčiai pagamino inkilus savarankiškai. Kitus parūpino ekologas R. Ginkus. Šia išvyka buvo paminėta Pasaulinė Žemės diena ir Tarptautinė miškų diena.

Moksleiviai klausėsi pasakojimo, dalyvavo diskusijoje .

 

Išvykos metu iškelti ne tik nauji inkilai, bet ir pataisyti seni, diskutuota apie jų gamybos reikalavimus ir iškėlimo subtilybes.

Kiekvienas galime padaryti kažką gero – iškelti inkilą, pasodinti medį, surinkti šiukšles ir rūšiuoti atliekas. Sėkmės darant gerus darbus.

 Biologijos mokytoja metodininkė D. Skirienė

Antrokų kelionė į Gruzdžius

04.03 antrokai, mokytoja Nijolė Vadapalienė, mokytojos padėjėja Inga Prokopenko ir mokytoja Asta Gedžienė apsilankėme Gruzdžiuose, pas Reginą ir Vytautą Mataičius juodosios keramikos dirbtuvėse. Nustebome išvydę daugybę lipdytų iš molio dirbinių, suvenyrų. Susipažinome, kaip žiedžiami įvairūs dirbiniai, gaminome patys, įsigijome suvenyrų.

 

Tolesnis maršrutas vedė į Gruzdžių alpakų veislyną. Pamatėme  daugybę įvairiaspalvių alpakų, lamų, asilų, ožkų, avinų, triušių, stručių, žirgą, šinšilų, net kupranugarį. Susipažinome su jų gyvenimo ypatybėmis ūkyje, sužinojome kas gaminama iš alpakos ir kupranugario vilnos, pamatėme , kaip verpiama senoviniu verpimo rateliu.

   

Antrokai kelionėje buvo draugiški, nuoširdūs ir drausmingi. Džiaugėsi, kad tėveliai išleido į ekskursiją, nes buvo įdomu, daug sužinojo ir patyrė.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Nijolė Vadapalienė

2 % Žagarės gimnazijai

Maloniai kviečiame ir šiais metais, iki gegužės 1 dienos, skirti 2% sumokėto pajamų mokesčio Žagarės gimnazijai.

Duomenys, reikalingi prašymui:

Paramos gavėjas: JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJA

Adresas:  KĘSTUČIO G. 1, ŽAGARĖ, JONIŠKIO R.

Paramos gavėjo kodas: 190565388

A/s Nr. LT80 7300 0101 2935 1608 AB Swedbank

Paraginkite ir savo artimuosius, kolegas, draugus paremti Žagarės gimnaziją. Iš anksto dėkojame už Jūsų bendradarbiavimą, paramą, bei rūpestį vaikų švietimo gerove. Linkime sėkmės.

Konferenciją „Noriu žinoti”

Balandžio 5 d.  trečios klasės moksleivės Aimanta Kurauskaitė ir Samanta Sruogiūtė vyko į respublikinę pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferenciją „Noriu žinoti”, kurią organizavo Kelmės „Kražantės” progimnazija. Į konferenciją atvyko didžiulis būrys svečių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių: Telšių, Raseinių, Kauno, Biržų, Šilalės, Gataučių, Žagarės ir Kelmės.

Dalyviai  išklausė daug įdomių pranešimų, kuriuos pristatė mokiniai. Ir kokių tik nebuvo temų: sveikata, sveika gyvensena, knygos, etnokultūra, gimtasis kraštas…

 

Samanta ir Aimanta konferencijos dalyvius supažindino su gimtąja Žagare, Žagarės lankytinomis vietomis, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėlėse.

Mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, sėmėsi naujų idėjų, patirčių. Išklausė pranešimus vertinimo ir bendravimo temomis. Maltos ordino pagalbos tarnybos atstovės  supažindino su kaniterapija- reabilitacijos būdu, kai norint pasiekti geresnės fizinės, emocinės sveikatos, pagerinti pažintinius bei socialinius įgūdžius, naudojamas specialiai paruoštas šuo motyvacijai sustiprinti ir su savo augintiniais.

 Visi konferencijos dalyviai parsivežė pačių pasigamintus darbelius, padėkas ir daug įspūdžių.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Briedienė

1-10 iš 916 Pirmyn >>

Canadian pharmacy mail order