Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

Šauniausio gimnazisto rinkimai Žagarės gimnazijoje

Vasario 14 d. gimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena. Viena iš veiklų buvo „Šauniausio gimnazisto“ rinkimai. Į Šauniausio gimnazisto titulą kandidatavo net septyni pretendentai, tai I g kl. mokinės Rusnė Prokopenko ir Rugilė Jurgilevičiūtė, II g kl. mokiniai  Samanta Mituzaitė ir Justas Stabrauskas, III g kl. mokinės Paulina Kristinytė ir Gintarė Misevičiūtė, IV g kl. mokinys  Karolis Liepa.

Vertinimo komisiją sudarė penki kompetetingi nariai: Žagarės miesto seniūnas Saulius Kužmarskis, regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas, gimnazijos pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Rita Milenčienė, gimnazijos tėvų tarybos narė Aistė Pamparienė ir 2019 m. Šauniausia gimnazistė II g kl. mokinė Vanesa Mereckytė.

 

Gimnazistams buvo paruošti keturi užduočių etapai, kurių metu buvo vertinamos jų žinios, gebėjimas improvizuoti, gebėjimas atpažinti „paslėptą“ muzikinį kūrinį.

 

Tarp rungčių, kol komisija vertino užduočių rezultatus, vyko gimnazijos mokinių pasirodymai. Daineles dainavo mažieji dainorėliai, taip pat gimnazijos vokalinis ansamblis, kuriuos paruošė muzikos mokytoja Lina Margytė. Liaudies šokį šoko gimnazijos šokėjų kolektyvas, kurį ruošė mokytojas Andrius Petkauskas.

Konkurso  „Šauniausias gimnazistas 2020“ titulą iškovojo II g kl. mokinė Samanta Mituzaitė. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir asmeninėmis dovanomis.

Renginį organizavo mokinių savivalda, kurią kuruoja mokytoja Justė Puipaitė - Žabarauskienė. O renginį vedė ne mažiau šaunios gimnazistės II g kl. mokinė Viltė Pranciulytė ir III g kl. mokinė Elvina Mikalauskaitė.

Nuoširdžiai dėkojame konkurso rėmėjams AB „Swedbank“, ūkininkams Raimondui Pamparui ir Gintarui Damalakui.

Socialinė padagogė Diana Vaičiulienė

PIEŠINIŲ KONKURSAS „Mes mylime gyvūnus“

Žagarės gimnazijos pirmos klasės moksleiviai dalyvavo piešinių konkurse „Mes mylime gyvūnus“. Konkursą organizavo  „PET SHOW LIETUVA 2020“ (paukščių ir gyvūnų paroda) .Konkurso taisyklės labai paprastos  - nupiešti balandį, naminį paukštį (vištą, gaidį, antį, žąsį ...) arba triušį. Galima buvo piešti vieną gyvūną arba pavaizduoti visus viename piešinyje. Mūsų pirmokai taip pat rinkosi įvairias temas, tačiau daugiausiai vaikų piešė triušį.Nerijaus Bandzos piešinys kategorijoje  „Piešiniai su triušiais“ užėmė VII vietą. Berniukas apdovanotas medaliu, diplomu ir pakvietimu į ZOO sodą.

                                                         

Sveikiname Nerijų ir linkime sėkmės kituose konkursuose!

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Briedienė

Konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“

Vasario 12 d. Žagarės gimnazijos 6 - IVg klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame istorijos konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“. Mokiniai pasitikrino savo žinias apie Lietuvą, jos istoriją. Konkursas buvo skirtas Vasario 16-ajai paminėti.

Istorijos mokytoja Jūratė Mitrikienė
Teminė savaitė
Žagarės gimnazijos mokiniai lankėsi Litexpo parodų rūmuose, kur vyko Studijos 2020

Vasario 6 dieną Žagarės gimnazijos Ig - IVg  klasių mokiniai su mokytoja J. Mitrikiene ir skaityklos darbuotoja A. Maižiute vyko į Vilniaus Litexpo parodų rūmus, kur vyko Studijos 2020 tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda. Mokiniai susipažino su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis,  klausėsi paskaitų, kurias vedė aukštųjų mokyklų lektoriai ir žymūs Lietuvos žmonės. Mokytojos taip pat turėjo galimybę išklausyti paskaitų „Edukatorių zonoje“ karjeros ugdymo programoje ir patobulino pedagogo profesines bei specialiąsias kompetencijas. Vakare pavargę, bet pasisėmę žinių ir pilni emocijų grįžome namo.

Skaityklos darbuotoja A. Maižiutė

„Kaip sekasi studente?“

Kaip ir kiekvienais metais, šiemet į gimnaziją sugrįžo ir apie savo pasirinktą profesiją papasakojo buvę gimnazijos mokiniai. Su buvusiais mokiniais, dabartiniais studentais susitikime dalyvavo 8 - IV g klasių mokiniai.

Vilius Juodpalis pristatė savo studijas Vilniaus kolegijoj. Tai aukštoji valstybinė mokykla, vykdanti studijas, teikiančias aukštąjį koleginį išsilavinimą. Pasirinkta Žemės ūkio mokslai, Agrotechnologijų fakultetas, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras.

Vilius sakė, kad profesinės veiklos galimybės yra šios - absolventai galės dirbti tarptautinėse žemės ūkio verslo struktūrose, su žemės ūkiu susijusiose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse, žemės ūkio verslo įmonėse, žemės ūkio konsultavimo institucijose, plėtoti savo verslą.

Karolis Skirius studijuoja Klaipėdos valstybinėj kolegijoj. Tai neuniversitetinė valstybinė aukštoji mokykla Klaipėdoje. Pasirinko kineziterapiją, Studijų krypties grupė: Sveikatos mokslai. Kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, kineziterapeutas. Karolis paaiškino  kodėl verta studijuoti šią specialybę. KVK įgyvendinamoje kineziterapijos studijų programoje, ypatingas dėmesys yra skiriamas profesinių įgūdžių mokymui bei tobulinimui. Pirmame kurse studentams dėstomi bendrojo lavinimo dalykai, o vėlesniuose kursuose studentai studijuoja studijų krypties dalykus, kurių didesnę dalį užima praktinių įgūdžių mokymas.

Kineziterapijos katedroje dirbantys dėstytojai turi sukaupę didelę kineziterapijos klinikinę patirtį, dalis jų yra praktikuojantys iki šiol. Studentai aktyviai dalyvauja katedros organizuojamuose renginiuose, bei turi galimybę įsitraukti į dėstytojų atliekamus su fizinio aktyvumo susijusio gyvenimo kokybės mokslo taikomuosius tyrimus įvairiose bendruomenės grupėse.
Biologijos mokytoja metodininkė Daiva Skirienė
Meninio skaitymo konkurse lydėjo sėkmė

                 Mokinių meninio skaitymo konkurso tikslas - ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę. Mokiniai skatinami domėtis literatūra, ugdomas kūrybiškumas, puoselėjamas meninio žodžio suvokimas ir raiška. Skaitovui tenka literatūros tekstu sukurti nors truputį meno ir tą meną (meno kūrinį) atskleisti klausytojams.

                Sausio 30 dieną Joniškio ,,Aušros“ gimnazijoje vyko meninio skaitymo konkurso II (rajono) etapas. Į konkursą vyko ir mūsų gimnazijos geriausios skaitovės – I (mokyklos) etapo nugalėtojos. Konkurse dalyvavo 25 skaitovai iš rajono mokyklų. Mokinius vertino 7 narių komisija (pirmininkas ,,Aušros“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Vytautas Šalavėjus).

              Vertinimo komisija ir konkurso dalyviai klausėsi ir lietuvių poetų eilėraščių, ir prozos klasikų bei šiuolaikinių autorių tekstų. Gausus skaitovų būrys visiems suteikė bent truputėlį malonumo, o gal ir tikro džiaugsmo...

             Konkurse mūsų gimnazijos skaitoves lydėjo sėkmė! 5-8 klasių mokinių grupėje  7 klasės mokinėms Mortai Čagutei ir Skaistei Tautkaitei vertinimo komisija skyrė III vietą.  Mergaitės raiškiai, emocingai deklamavo K.Binkio trioletų ciklą ,,Utos“. 9-12 klasių mokinių grupėje vertinimo komisija vienbalsiai nugalėtoja išrinko III g klasės mokinę Elviną Mikalauskaitę, kuri meniškai skaitė Šatrijos Raganos impresiją ,,Dėl ko tavęs čia nėra“ (mokines konsultavo neformalaus ugdymo mokytoja S.Grinienė).

     Sveikiname Elviną! Linkime didžiausios sėkmės, nes ji atstovaus Joniškio rajonui  regiono etape Panevėžyje vasario 22 dieną.

 

                                                                   Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Gedžienė

 

Popietėje poezija

Dar gruodžio mėnesį Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko dirbusios mūsų gimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aušros Lukšaitės Lapinskienės pirmosios poezijos knygos ,,Dar esu“ sutiktuvės. O sausio 29 dieną pabendrauti su mokyklos bendruomenės poezijos mylėtojais, pristatyti knygą, papasakoti apie kūrybą pakvietėme literatę ir pas mus. Kartu su knygos autore atvyko ir mokytoja, Joniškio literatų klubo ,,Audruvė“ vadovė Alina Jonaitienė, kuri ir vedė popietę.

     

                      ,,Knygelė nedidelė, bet miela akiai ir širdžiai. Eilėraščiai kruopščiai atrinkti ir padalinti į keturis skyrius. Balta tarsi tik pradėto gyvenimo lapas, skoningai iliustruota autorės dukros Justės Lapinskaitės piešiniais, - pristatymą pradėjo A.Jonaitienė.- Paprasta, nepretenzinga, parašyta neįmantraujant, nesiekiant išsiskirti triaukštėmis metaforomis ar supermoderniu kalbėjimu. Eilėraščiai alsuote alsuoja moteriška pasaulėjauta, subtilia gamtos grožio pajauta, prisodrinti rimties ir susimąstymo. Pagrindinė tema - būties trapumo, laikinumo”. Klausantis pokalbio, prisiminimų, eilėraščių skaitymų, bendraujant su viešniomis popietės laikas prabėgo nepastebimai.

 

 

                      Susitikimo pradžioje lyriškai nuteikė Justo ir Elvinos dainos pritariant gitara mokytojai Linai, taip pat Gabrielės, Augustinos, Kamilės, Rugilės skaitomi ciklo ,,Triptikas su refrenu“ eilėraščiai iš A.Lukšaitės Lapinskienės knygos „Dar esu“.

                                                 Padėk debesyse surasti vėjui taką,
                                                 Kaštono kiaute parko tylą užrakink.
                                                 Tegul lašai į sapno stiklą plakas,
                                                 O tu mums laiką buvusį primink.

                                                                                                 ( iš eilėraščio ,,Senas dvaras“)

                      Linkime Aušrai „kurti, svajoti ir svajones įgyvendinti“, lauksime naujos (esė) knygos ir sutiktuvių.

                                                                              Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Asta Gedžienė

Plokščiapėdystės profilaktika

2020 metų sausio 23 dieną, Žagarės gimnazijoje, antros klasės mokiniams vyko užsiėmimai plokščiapėdystės profilaktikai „Sveikos pėdutės – sveiki vaikai“, kurių pagrindinis tikslas – skatinti vaiko poreikį judėti, lavinti judesius ir stiprinti pėdų raumenis. Veiklų metu mokiniai pagilino žinias apie plokščiapėdystę,  atliko pratimus, kurie stiprina kojų ir pėdų raumenis, masažavome  pėdas vaikščiodami ir šokinėdami įvairių diskų paviršiais. Mokiniai noriai dalyvavo aktyvioje veikloje.

                                             

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irena Malinauskienė

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Žagarės gimnazijos mokiniai ir mokytojai sausio 13 d. paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Ryte gimnazijos languose uždegė žvakutes. Pirmos pamokos metu mokytojai mokiniams priminė šios dienos reikšmę mūsų tautai, žiūrėjo filmus apie 1991 m. sausio įvykius.

Vėliau gimnazijos mokinių eisena nužygiavo prie paminklo Laisvės gynėjams, esančio Žagarės centre. Pagerbę tylos minute  žuvusius už Lietuvos laisvę, sugiedojo himną, padėjo gėlių ir uždegė žvakutes prie paminklo.

1-10 iš 1114 Pirmyn >>

Canadian pharmacy mail order