Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

Kaip mes šventėme Europos kalbų dieną

Nuo 2001-ųjų metų rugsėjo 26 dienos Europos Tarybos iniciatyva – kartu su Europos Komisija - kasmet švenčiama Europos kalbų diena.

Lietuvių, rusų ir anglų kalbų mokytojos su mokiniais Europos kalbų dienai ruošėsi iš anksto ir vykdė įvairias veiklas. Buvo sumanyta projektinių darbų paroda ,,Mes keliaujam po Europą”. Nuotraukas su aplankyta Europos šalimi buvo kviečiami atnešti ir mokiniai, ir mokytojai. Paruoštus darbus mokiniai pristatė anglų, rusų kalba, pasakojo apie aplankytas arba svajonių šalis. Dėkojame visiems, kurie pasidalijo savo kelionių akimirkomis, o keliauta tikrai  nemažai  per įvairias užsienio valstybes. Sužinoti, kokiose šalyse lankėsi mokiniai ir mokytojai, galima I aukšto foje.

Vyresniųjų klasių mokiniai atliko gramatinių užduočių testą, skirtą Europos kalbų dienai,  penktokai, aštuntokai ieškojo greitakalbių lietuvių kalba ir jų atitikmenų anglų kalba bei jas iliustravo. III g klasės mokiniai išleido stendą su užrašais įvairiomis kalbomis.

 

Rugsėjo 26 dieną gimnazijoje skambėjo eilės anglų, rusų, vokiečių, ispanų kalba, vėliau vyko smagios varžytuvės ,,Atspėk, kuria kalba dainuojama”. Nuotaikingas dainas parinko Justas Pamparas, kuris už teisingą atsakymą dar ir dalijo saldžius prizus. Džiugu, kad renginyje aktyviai dalyvavo ir pradinių klasių mokiniai, kurie, padedant mokytojai D.Navickaitei, kartu su visais padainavo ,,Du gaidelius” latvių kalba.

 

Apdovanoti buvo ir geriausiai atlikę testą, po to visi vaišinosi prancūzišku obuolių pyragu, kurį iškepė mokytoja A.Maižiutė.

                             

Renginiai, skirti Europos kalbų dienai, ugdo pagarbą visoms Europos kalboms, skatina kalbų mokymąsi, siekia atkreipti dėmesį į Europos kalbų ir kultūrų įvairovę.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A.Gedžienė                 

„Kultūros paveldas: pažink ir pramogauk“

Žagarės gimnazijos rugsėjo dvidešimtosios rytas prasidėjo nuo projekto „Žagarės nekilnojamojo kultūros paveldo praeitis, dabartis ir ateitis renginio skirto, 2019 metų Europos paveldo dienoms Lietuvoje ir jų  temai „Kultūros paveldas: pažink ir pramogauk“.

Idėja rengti  Paveldo dienas 1984 metais  gimė Prancūzijos kultūros ministrui Jack Lang. Vėliau ši idėja  išplito po visą Vakarų Europą ir nuo 1991metų  mūsų žemyne  imta rengti Europos paveldo dienas. Šie  renginiai skirti visuomenei, siekiant ją supažindinti su kultūros paveldu.

 Nuo  9.00 ir iki 11.00 val. vyko  dailės pleneras „Žagarės nekilnojamojo kultūros paveldo praeitis, dabartis ir ateitis“. II g ,5, 7,  8 klasės ir  2, 3, 4 klasių pradinukai moksleiviai kartu  su dailės ir technologijų mokytoja Aušra Petrauskiene tapė miestelio nekilnojamo kultūros paveldo objektus: vėjo malūną, priklausantį Žagarės dvaro sodybai, Barboros Žagarietės bažnyčią, Naryškino rūmus ir kitus objektus. Plenero metu mokinių nutapyti paveikslai eksponuojami  Žagarės gimnazijos fojė.

11.00–13.00 val. vyko ekskursija, kurios metu 8 klasės ir I g klasės mokiniai kartu su geografijos mokytoja Alma Kančelskiene,  istorijos mokytoja Jūratė Mitrikiene bei kūno kultūros mokytoju Vigantu Petryla lankė Žagarės nekilnojamojo kultūros paveldo objektus. Prie ekskursijos prisijungė ir miestelio gyventojai.

13.00–15.00 val. aptarėme rugsėjo 20 dienos metu vykusias veiklas, įteikėme apdovanojimus.

Europos paveldo dienos renginio Žagarės gimnazijoje rėmėjas Joniškio rajono savivaldybė

 

Žymaus mūsų krašto ir išeivijos rašytojo Mariaus Katiliškio 105 gimimo metinės

                  Žymaus mūsų krašto ir išeivijos rašytojo  Mariaus Katiliškio 105-ąsias gimimo metines  Žagarės  gimnazijos mokiniai pasitiko   jubiliejui skirtu renginių ciklu. Lietuvių kalbos mokytojos, renginių sumanytojos, V. Arlauskienė, A. Gedžienė  bei B. Skiparienė organizavo 6, 8, III g ir IV g kl. mokiniams išvykas į rašytojo tėviškę Katiliškių kaime. Vaikai pagal išlikusius atsiminimus bandė įsivaizduoti, kaip rašytojo vaikystėje   atrodė  sodyba, piešė jos projekus, mėgino atpažinti jo sodintų medžių rūšis, ragavo  žagariečių vadinamų „minkliukų“, arba gudobelės, vaisių. Vėliau surengta pagal  mokinių įspūdžius  sukurtų piešinių paroda, o mokyklos bibliotekininkė  A. Maižiutė išleido turtingą nuotraukų apie Marių Katiliškį  stendą.

             Rugsėjo 18 d. įvyko pagrindinis renginys – I-IVg kl. mokinių  mokslinė-praktinė konferencija „Mes ir vėl susitinkame, mano jaunų dienų auksiniai debesys!“ Mokiniai pristatė vaizdo  medžiaga iliustruotus pranešimus apie Mariaus Katiliškio gyvenimą Lietuvoje ir užsienyje, supažindino su jo kūryba, papasakojo apie pasitraukimą iš Lietuvos 1944 m. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė V. Arlauskienė plačiai aptarė rašytojo asmenybę, sudomino mokinius negirdėtais jo gyvenimo faktais. IIIg kl. mokiniai perskaitė jaudinančius  Mariaus Katiliškio atsisveikinimo su  tėviške epizodus iš atsiminimų romano „Išėjusiems negrįžti“.

   

               Konferencijos dalyviams teko ir praktinė užduotis -  rasti meninės raiškos  priemones rašytojo   kūrinių ištraukose. Malonu, kad mokiniai atpažino būdingus žagariečių tarmei žodžius, žinojo  senųjų  žodžių reikšmes, mokėjo juos  tarmiškai kirčiuoti. Renginio pabaigoje   mokiniams parodytas filmas apie  Marių Katiliškį.  Jie išgirdo  paties rašytojo  skaitomas kūrinių ištraukas, pamatė  jo namus JAV, Lemonte.

 

            Mokiniai, dalyvavę rašytojo 105-   ųjų  gimimo metinių renginiuose,  išsamiai susipažino su  Mariaus Katiliškio biografija ir kūryba, įgijo pranešimų rengimo įgūdžių, įtvirtino literatūros  istorijos ir teorijos žinias, ugdėsi kūrybinius gebėjimus.

 

                                   

            Pranešimus paruošė ir skaitė : „Mariaus katiliškio gyvenimas Lietuvoje“ III g kl. mokiniai Gintarė Misevičiūtė ir Justas Pamparas.

„Mariaus Katiliškio kūryba nuo 1928 iki 1944 m.“ III g kl. mokinė Paulina Kristinytė.

„Mariaus Katiliškio pasitraukimas iš Lietuvos kelias“ III g kl. mokiniai Fausta Aukselytė, Milda Navickaitė, Gabrielė Šliažaitė.

„Sunkūs gyvenimo išbandymai emigracijoje“ IV g kl. mokinės Fausta Kidelytė  ir Kotryna Petrikaitytė.

„Mariaus Katiliškio kūryba emigracijoje“ IV g kl. mokinė Vilija Miežytė.

„Mariaus Katiliškio asmenybė“ mokytoja Vilija Arlauskienė.

Ištraukas iš romano „Išėjusiems negrįžti“ skaitė III g kl. mokiniai Agota Galkauskytė, Justas Pamparas, Elvina Mikalauskaitė, Gintarė Misevičiūtė.

 

 Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Birutė Skiparienė

„Saugus kelias į mokyklą“

Prasidėjus mokslo metams į mokyklą sugrįžta mokiniai. Vaikai į mokyklą keliauja pėsčiomis, kai kurie važiuoja autobusu, arba juos paveža tėveliai. Kad mokinių kelias iki mokyklos ir atgal būtų saugus, labai svarbu priminti saugaus elgesio kelyje taisykles.

 

Mokykloje vyko saugaus eismo prevencinė paskaitėlė „Saugus kelias į mokyklą“, skirta pirmokams, kurią skaitė Joniškio rajono policijos bendruomenės pareigūnai Daina Kaminskienė ir Sigitas Petraitis.

Susitikimo metu policijos pareigūnai pasakojo apie saugų eismą, atšvaitų ir šviesą atspindinčių liemenių dėvėjimo reikalavimus, demonstravo filmukus, pamokančius saugiai pereiti gatves, tinkamai bei saugiai išlipti iš transporto priemonių. Pareigūnams talkino policijos bičiulis Amsis.

Pilietinės iniciatyvos „Atminties kelias“ įgyvendinimas

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. 1943 m. rugsėjo 23-iąja buvo likviduotas Vilniaus getas. Šiais metais minime 75-ąsias Vilniaus geto likvidavimo metines.

Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena Lietuvoje minima nuo 1994-ųjų metų. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti šios dienos paminėjimus mokyklų bendruomenėms inicijuoja jau daugiau nei penkiolika metų. Tuo siekiama, kad mokytojai, mokiniams papasakotų apie Lietuvoje gyvenusią gausią žydų bendruomenę (iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyveno apie 215.000–220.000 žydų); paaiškintų apie Holokaustą nacių okupuotoje Europoje ir Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metu. Svarbu, kad mokiniai suvoktų, jog masinis žydų žudymas nėra vien Paneriai, Kauno IX fortas –masinių žudynių vietų Lietuvoje yra daug. Holokaustas, kaip tragedija, yra netektis mūsų valstybei – netekome piliečių gyvenusių Lietuvoje, kartu kūrusių mūsų valstybę, puoselėjusių savitas tradicijas ir kultūrą.

Buvome kviečiami aplankyti žydų masinių žudynių vietas, esančias mūsų vietovėje.  Ši akcija pavadinta – Atminties keliu.

 

Mūsų gimnazijos  mokiniai parinko lauko akmenėlių. Ant jų užrašė gyvenusių mūsų vietovėje ir nužudytų žydų vardus. Šiuos akmenis, kaip atminties simbolius, pasiūlėme mokiniams atsinešti į renginį ir padėti Holokausto aukų vietoje kaip atminimo ženklą. Mūsų vietovėje gyvenusių žydų vardus, kurie buvo nužudyti, radome Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus duomenų bazėje www.holocaustnames.lt  (į paieškos langelį įrašę ŽAGARĖS pavadinimą ir paspauskite enter).

 

Mokiniams buvo papasakota apie Žagarės žydų likimą II pasaulinio karo metu. Klausimų buvo daug. Tikiuosi, kad pilietiškumo pamoka išmokta.

 

Geografijos mokytoja Alma Kančelskienė

BALTŲ DIENOS PAMINĖJIMAS

Rugsėjo 20 dieną Žagarės gimnazijos bendruomenė vyko į Latvijos respubliką, kur kartu su Augstkalnės vidurinė mokyklos mokytojais minėjo Baltų vienybės dieną. Prisiminėme mūsų mokyklų draugystės pradžią, žiūrėjome nuotraukas iš ankstesnių susitikimų. Skambėjo lietuviškos ir latviškos dainos. Šokom liaudies šokius.

Fizinio aktyvumo savaitė Žagarės gimnazijoje

Fizinis aktyvumas padeda jaunimui normaliai fiziškai vystytis, visapusiškai lavintis. Mankšta, sportas veikia ne kurį nors vieną organą ar atskirą sistemą, bet visą organizmą, įskaitant ir smegenis. Sistemingai besimankštinantys rečiau serga yra pajėgesni, stipresni, pasiekia geresnių mokslo rezultatų.

Žagarės gimnazijos mokiniai nuo 2019 rugsėjo 16 d.  visą savaitę buvo aktyvūs. Pamokos prasidėdavo mankštos pratimais, pradinių klasių mokiniai visą savaitę  dalyvavo akcijoje „Apibėk mokyklą“, buvo organizuojamos aktyvios pertraukos, kurios metu mokiniai šoko įvairius šokius.

Visuomenės sveikatos biuro specialistė Irena Malinauskienė

Rajono meras padėkojo sportininkams, atstovavusiems Lietuvai

Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, mero patarėja Inga Karbauskienė ir administracijos direktorė Valė Kulvinskienė Žagarės gimnazijoje padėkojo moksleiviams sportininkams už drąsą, pastangas ir atstovavimą Joniškio kraštui Kapyliuje (Baltarusijoje) vykusiose tarptautinėse bėgimo su kliūtimis varžybose „Kopyl – Race 2019“.

Padėkota treneriui Ruslanui Prokopenko ir jo auklėtiniams: Adrijai ir Rusnei Prokopenko, Justui Stabrauskui, Domui Šimaičiui, Danieliui Cerezuelai Petrusaitienei. Kapyliuje Joniškio sporto centro sportininkai iš Žagarės buvo vieninteliai Lietuvos atstovai.

Bėgikai varžėsi trasose, kuriose teko bristi purvu, plaukti, įveikti aukštas ir stačias įkalnes. Tačiau tai nesutrukdė sportininkams pasiekti puikių rezultatų. Sidabro medalį 11–14 m. mergaičių grupėje įveikusi 1,5 km trasą su 6 kliūtimis iškovojo Adrija Prokopenko. 14–18 metų vaikinų ir merginų kategorijoje 5 km distancijoje su 17 dirbtinių ir natūralių kliūčių puikiai pasirodė Rusnė Prokopenko, kuri tarp merginų iškovojo aukso medalį.

Praėjusių metų rezultatą pagerino ir prizinę 5 vietą iškovojo J. Stabrauskas, o septintas šioje sunkioje distancijoje buvo D. Cerezuela Petrusaitiene. 8 km bėgime su 22 kliūtimis 41+ amžiaus grupėje sidabro medalį laimėjo mokytojas, treneris R. Prokopenko, o absoliučioje įskaitoje iš 148 bėgikų jis finišavo 11.

Joniškio rajono savivaldybė ir Kapyliaus savivaldybė 2009 m. vasario 21 d. yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija
Gerbiamieji Nekilnojamojo kultūros paveldo mylėtojai!

Mokinių, važiuojančių mokykliniais autobusais dėmesiui!
<< Atgal 51-60 iš 1114 Pirmyn >>

Canadian pharmacy mail order