Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

„Gamtos mokslų mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“

Posted by Administrator (kestucio1) on 27-09-2012
Projektai >>

2011 metų lapkričio 21 d. Lietuvos edukologijos universitetas ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį. Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakultetas kartu su partneriais vykdys  ES Struktūrinių fondų projektą „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“ (projekto Nr. VP-1-2.2-ŠMM-03-V-01-003).

Šiame projekte dalyvauja Žagarės gimnazijos fizikos mokytoja Asta Radžvilienė.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2011-11-21 – 2013-11-21

Projekto tikslas – tobulinti gamtos mokslų mokytojų ir mokinių gamtamokslinių kompetencijų ugdymą, atliekant tyrimus žaliosiose mokymosi aplinkose.

 Projekto uždaviniai:

1. Parengti tyrimų Žaliosiose mokymosi aplinkose metodinę medžiagą skirtingiems klasių koncentrams.

2. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, plėtojant mokinių gamtamokslines kompetencijas.

 Gamtos dalykų mokytojų  pagrindinės veiklos, vykdant projektą, vyks gamtoje. Veiklų  metu ugdomos gamtamokslinės  kompetencijos, kurios neatsiejamos nuo bendrųjų.  Veiklų turinys siejamas su Bendrosiomis  bei Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, Darnaus vystymosi programų nuostatomis, integraliu  gamtos reiškinių ir procesų tyrimu.

Gamtos dalykų mokytojų mokymai vyks 10-yje centrų pagal  dvi  gamtos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas.

1. „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant mokinių gamtamokslines kompetencijas“. Mokytojai atlieka tyrimus saugomų teritorijų gamtoje pagal  Projekto autorių-lektorių parengtas integralias gamtos tyrimų metodikas, jas analizuoja ir tobulina bei išbando dirbdami su mokiniais. Mokymai organizuojami sesijų (3 sesijos po 8 val.) ir  tarpsesijinių (168 val.) veiklų forma. Sesijos numatomos gegužės-birželio ir rugsėjo-spalio mėnesiais. Mokymų pabaigoje dalyviams bus išduoti Mokytojo – aplinkos tyrėjo kvalifikacijos pažymėjimai.

2.„Aplinkos tyrimai žaliosiose mokymosi aplinkose ir jų plėtotė“. Mokymų metu pedagogai mokysis dirbti Projekto metu parengtais tyrimų aplinkoje aprašais, kurie bus išleisti ir įteikti visiems kursų dalyviams. Mokymai organizuojami 5-iuose projekto vykdymo centruose: spalio-lapkričio mėnesiais,  trukmė  - 8 val., bus išduodami dalyvio pažymėjimai.

Projekto tikslinė grupė: gamtos dalykų (biologijos, chemijos, fizikos) 335 mokytojai.

 

Atgal

Canadian pharmacy mail order