Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

                                                                                                                                                               Informuojame, kad            

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. kviečiame mokytis Joniškio r. Žagarės gimnazijoje:

1 - 8 bendrojo ugdymo klasėse;

I -IV (9- 12) gimnazijos klasėse.

Nesant galimybei atvykti, prašymą pateikti galima el. paštu zagaresgimnazija@gmail.com

nurodant šiuos duomenis:

                                                        1. Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė;

                                                        2. Jūsų gyvenamosios vietos adresas;

                                                        3. Jūsų telefono numeris;

                                                        4. Jūsų elektroninis paštas;

                                                        5. Jūsų vaiko vardas, pavardė;

                                                        6. Jūsų vaiko gimimo data;

                                                        7. Jūsų vaiko lankomo darželio ir grupės pavadinimas;

                                                        8. Kokį dorinį ugdymą renkatės: Etiką ar Tikybą.

                    Galite atsiųsti užpildytą formą, kurią rasite paspaudę šią nuorodą: pašymo forma.

                     Dėl iškilusių klausimų galite teirautis telefonu Nr. (8 426) 60 872, (8 426) 60 873

Canadian pharmacy mail order