Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

Gimnazijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, gimnazijoje vydomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba, tėvų taryba.

Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto gimnazijos ugdymo veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą gimnazijos nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę gimnazijos valdymo priežiūrą.

Savivaldos institucijas, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina gimnazijos nuostatai.

Canadian pharmacy mail order