Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

       Mokinių tarybą sudaro 8–12 klasių mokinių atstovai, kurie renkami mokslo metų pradžioje vieneriems metams. Kiekviena 8–12 klasė į mokinių tarybą renka po du atstovus. 
       Mokinių tarybos narys gali būti atšaukiamas iš tarybos nario pareigų, jei be pateisinamos priežasties praleidžia du posėdžius iš eilės arba nevykdo jam paskirtų įpareigojimų. Nauji tarybos nariai renkami vadovaujantis šių nuostatų 44 punktu.
       Mokinių taryba savo veiklą grindžia Mokinių taisyklėmis bei Žagarės gimnazijos nuostatais. Ji turi patariamojo balso teisę.
        Mokinių tarybos priimti ir mokytojų arba gimnazijos tarybos aprobuoti ir direktoriaus patvirtinti sprendimai įsigalioja ir yra  privalomi visiems gimnazijos mokiniams.
        Mokinių taryba išsirenka mokinių tarybos prezidentą, pavaduotoją, sekretorių ir vieną mokytoją, kuris atstovauja jų interesams.

  Mokinių taryba:

       Mokinių taryba už savo veiklą atsiskaito visuotiniame mokinių susirinkime mokslo metų pabaigoje.

Joniškio r. Žagarės gimnazijos 2017 -2018 m. m.  mokinių savivaldos narių sąrašas:

 

 Eil. Nr.           Pavardė Vardas  Klasė
    1.  Aistė Gecaitė
  8 kl.
    2. Augustina Kučinskaitė
 8 kl.
    3. Justas Stabrauskas
 Ig kl.
    4.  Lukas Mikoliūnas  
  Ig kl.
    5. Milda Navickaitė
 IIag kl.
    6. Justina Petkutė
 IIag kl.
    7. Alvydas Kiaunė
IIbg kl.
   8. Martyna Mėlynauskaitė
IIb g kl.
   9. Domas Šimaitis
III g kl.
   10. Vilija Miežytė
III g kl.
   11. Ginta Sakalauskaitė
IV g kl.
   12. Eva Slančiauskaitė
IV g kl.

Domas Šimaitis IIIg kl.- mokinių savivaldos pirmininkas

Justas Stabrauskas Ig kl. - mokinių savivaldos pirmininko pavaduotojas

 

 

 

 

Canadian pharmacy mail order