Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

LIETUVIŲ KALBOS DIENŲ RENGINIŲ PLANAS

MOKYTOJŲ METODINIŲ DARBŲ, MOKYMO(-SI) PRIEMONIŲ, MOKINIŲ BRANDOS DARBŲ, PROJEKTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Fizikos mokytojos metodininkės Astos Radžvilienės parengta metodinė medžiaga :https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/2802

Biologijos mokytojos metodininkės Daivos Skirienės mokinių vertinimo kriterijai biologijos pamokoje.

Fizikos mokytojos metodininkės Astos Radžvilienės mokinių vertinimo kriterijai fizikos pamokoje.

Informacinių technologijų mokytojos metodininkės Astos Radžvilienės mokinių vertinimo kriterijai IT pamokoje.

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖ MEDŽIAGA

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė  Daiva Navickaitė

Parengta Metodinė medžiaga

IbisPaintX programėlės taikymas nuotoliniame darbe

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Nijolė Vadapalienė

Metodinio darbo kortelė

Sveikos gyvensenos projektas „Noriu būti sveikas ir stiprus“

Kamštukų panaudojimas pamokose

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Briedienė

Parengta Metodinė medžiaga

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Elena Gurskienė

Canadian pharmacy mail order