Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

 

 

Eil. Nr. Būrelio, klubo pavadinimas Klasės Val.sk. Mokytojo vardas, pavardė Kvalifikacija
 1. Šiuolaikinių šokių grupė.
Sportiniai šokiai
 3 - 6,
7 -IIIg

 2 Rita Riaubickienė
mokytoja
 2. „Meno mūza“
 5 - 8,
Ig-IVg
 2 Aušra Petrauskienė
mokytoja
 3. Judrieji sportiniai žaidimai
 5 - 7
 3 Vigantas Petryla
vyr. mokytojas
 4. Krepšinis
8, Ig-IVg  3 Vigantas Petryla
vyr. mokytojas
 5. JMB „Miškininkai“
 5 -IIg  1 Daiva Skirienė
metodininkė
 6. Vokalinis ansamblis
 1 -4  2 Lina Margytė
vyr. mokytoja
 7. Vokalinis ansamblis
 5 -9  2 Lina Margytė
vyr. mokytoja
 8. Laisvalaikio žaidimai
1 - 4 2 Nijolė Vadapalienė metodininkė
9. Ekologų klubas „Tyrelis“
6 -8,
Ig-IIg
1
Alma Kančelskienė
metodininkė
10. Šokių grupė
Ig - IVg 2 Andrius Petkauskas vyr. mokytojas
11. Robotika 1-5 2 Asta Radžvilienė metodininkė
12. Dailė ir technologijos „Meno keliu“
1 -4

2
Alanta Maižiutė
vyr. mokytoja
13. Teatro studija 1 -8,
Ig-IVg
3 Stasė Grinienė neatestuota
14. Skaitovų klubas
1 -8,
Ig-IVg
2 Stasė Grinienė neatestuota
15. Mokinių savivalda Ig- IVg 1 Justė Puipaitė- Žabarauskienė  mokytoja

Canadian pharmacy mail order