Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

ŽAGARĖS GIMNAZIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

Joniškio r. Žagarės gimnazijos PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

ŽAGARĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS ŠVIETIMO IR MOKYMOSI pagalbos mokiniui teikimo APRAŠAS

PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO, JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ  VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

Joniškio r. Žagarės gimnazijos nuostatai 2016 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMU NR. T- 204

Dėl Joniškio r. Gaižaičių pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Joniškio r. Žagarės gimnazijos kolektyvinė sutartis

Joniškio r. Žagarės gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

Canadian pharmacy mail order