Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

Tarptautinis projektas - F.A.S.T.

Žagarės gimnazijoje, startavo puikus tarptautinis projektas - F.A.S.T. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Joniškio rajono švietimo centras vieni iš pirmųjų Lietuvoje prisijungė prie šios edukacinės iniciatyvos, kurios metu vaikai dovanos savo seneliams nuostabią dovaną - žinias, kurios vieną dieną gali išgelbėti jiems gyvybes.

PSO duomenimis, insultą patiria vienas iš keturių žmonių. Trečdalis insultą patyrusių žmonių visą likusį gyvenimą kenčia negalią, negali džiaugtis gyvenimu su savo vaikaičiais ir šeimomis taip, kaip buvo įpratę.  
Žagarės gimnazijos  pirmos, antros ir trečios klasių vaikai ir jų mokytojos - Nijolė, Virginija ir Elena, visuomenės sveikatos specialistė Irena, dalyvauja šiame projekte, skirtame didinti supratimą apie insulto simptomus ir priminti apie poreikį greitai imtis veiksmų. Kiekvienoje klasėje vyks penki užsiėmimai, kurių metu vaikai mokinsis atpažinti insulto požymius ir iškviesti pagalbą bendruoju pagalbos numeriu - 112.
Spalvingose ir įdomiose pratybose vaikai atliks įvairias užduotis, kurių turinys taip pat nukreiptas į pagrindinį tikslą - atpažinti jau įvykusį insultą.

Kviečiame visus - norinčius ir galinčius - prisijungti prie šios šaunios iniciatyvos interneto svetainėje www.fastheroes.com ir susipažinti su šiuo projektu. Pasistenkime, kad mūsų Senjorai  Herojai (močiutės ir seneliai) dar ilgai galėtų dovanoti savo vaikaičiams besąlygišką meilę, švelnumą, kantrybę, juoką bei gyvenimišką patirtį.

„Interaktyvaus fizinio aktyvumo plėtra Joniškio rajone“

Projekto „Interaktyvaus fizinio aktyvumo plėtra Joniškio rajone“  Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0352“ pagrindinis tikslas – skatinti Joniškio rajono gyventojų fizinį aktyvumą naudojant interaktyvią fizinio aktyvumo skatinimo sistemą „IDance“. 

 Projektas yra orientuotas į asmenų fizinę veiklą, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, o taip pat šviesti visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais.
Projekto įgyvendinimo vieta – Joniškio rajonas.

Projekto trukmė – 2020-01-01– 2022-06-30

PROJEKTĄ „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (KODAS NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Joniškio rajono mokyklas pasiekė planšetiniai kompiuteriai Samsung Galaxy Tab su SIM kortelėmis. Daugiausiai jų, net 60 ir 1 Nešiojamas kompiuteris „HP 250“gavo Žagarės gimnazija.

Tam, kad karantino laikotarpiu būtų galima sėkmingai vykdyti nuotolinį mokymą, būtinos reikiamos priemonės. Ne visi mokiniai turi savo kompiuterius, kurie  svarbūs ir reikalingi.

Planšetės buvo išdalintos mokiniams, o pasibaigus nuotoliniam mokymui jos  buvo sugražintos į mokyklas.

Žagarės gimnazija dalyvauja projekte

Žagarės gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas  Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

„Gamtos mokslų mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“

2011 metų lapkričio 21 d. Lietuvos edukologijos universitetas ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį. Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakultetas kartu su partneriais vykdys  ES Struktūrinių fondų projektą „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“ (projekto Nr. VP-1-2.2-ŠMM-03-V-01-003).

Šiame projekte dalyvauja Žagarės gimnazijos fizikos mokytoja Asta Radžvilienė.

Comenius projektas „Vanduo mene ir kraštovaizdyje“

2011 m. Žagarės gimnazija bendradarbiaudama su Žagarės regioninio parko direkcija įsijungė į tarptautinį Comenius projektą „Vanduo mene ir kraštovaizdyje“. Projekto koordinatorė - regioninio parko vyr. specialistė, gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Vida Paulauskienė. Projekto partneriai - mokyklos iš Ispanijos, Prancūzijos, Turkijos bei Didžiosios Britanijos.

Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

„11-12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas“

Projekto tikslas - pritaikyti inovatyvius verslumo gebėjimų ugdymo modelius 11-12 klasių mokiniams per  eksperimentines „Verslo vadybos ir mažmeninės prekybos“ pamokas. Projekto metu bus siekiama įdiegti verslumo ugdymo modelius bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant Lietuvos švietimo sistemai.

Projektas ƒ„Kam to reikia?!“

Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?!“ yra sukurtas tam, kad padėtų Jums ir patyrusiems savo srities profesionalams susitikti, bei sukurti įdomias, praktika paremtas veiklas klasėse ar už jos ribų.

Projektas “Piliečio žadintuvas”

“Piliečio žadintuvas”-vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių darbų organizavimo programa

         Programos trukmė: 2011 m. rugsėjo 1 d. 2012m. gegužės 30 d.

         Programos dalyviai: 9 LR apskritys, 35 savivaldybės, 145 mokyklos, 290 mokytojų ir jaunimo lyderių, 2 355 vaikai.

Tikslas

         Ugdyti vaikų gebėjimus identifikuoti visuomenei ir vietos bendruomenei aktualias problemas.

         Suteikti jiems socialines, pilietines ir komunikacines kompetencijas ir taip skatinti savanorystę.

         Įgalinti jaunimą savanorystei ir juos motyvuoti bei palaikyti teikiant pagalbą vykdant socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimo projektus.

Užsiėmimai:

         Forumo teatras

         Bendraamžių švietimas

         Visuomenei naudingi darbai

Projektas „Papildoma pagalba specialiųjų poreikių vaikams Joniškio rajone“

Projekto tikslas: teikti papildomą specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams.

Pagalba teikiama formaliu ir neformaliu ugdymu.

Veikia 4 neformaliojo ugdymo būreliai, o kartą per mėnesį - savaitgalio užsiėmimai.

Organizuojami bendri renginiai su projekto partneriais.

Teikiama lietuvių kalbos, matematikos papildoma pagalba 1-10 klasių mokiniams.

Įvestas specialiojo pedagogo etatas.

 

Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“

 

Projektas „ Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo plėtros veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Canadian pharmacy mail order