Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

2021–2022 ir 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI

DĖL UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO ŽAGARĖS GIMNAZIJOJE. ĮSAKYMAS 2021-04-20

DĖL IV GIMNAZIJOS KLASĖS MOKINIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 2020-2021 MOKSLO METAI. ĮSAKYMAS 2021-04-20

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 2020 M. LAPKRIČIO 13 D. Nr. -118

UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMAS 2020 -2021 M.M.

DĖL ŽAGARĖS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGSĖJO 4 D. ĮSAKYMO NR.V-922 „DĖL 2019-2020 IR 2020-2021 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019–2020 ir 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ  UGDYMO PLANAI

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS 2018–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

 


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canadian pharmacy mail order