Išsamiau:

Joniškio r. Žagarės gimnazija
Duomenys kaupiami
juridinių asmenų registre
Kodas 190565388
Kęstučio1, Žagarė
Joniškio r.
LT-84325
Tel./fax. 8-426 60872
zagaresgimnazija@gmail.com

 

Ugdymo programos

Konsultacinių valandų mokymosi pagalbai teikti tvarkaraštis 2018-2019

ASMENYBĖS UGDYMO VEIKLOS PLANAS RENGINIAI IR ŠVENTĖS 2017–2018  MOKSLO METAIS

Brandos darbo įgyvendinimas

ŽAGARĖS GIMNAZIJOS NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO TVARKARAŠTIS 2017-2018 M.M.

INFORMACIJA APIE NMPP

Vidurinis ugdymas (III-IV g kl.)

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 2019-2020 m.m. IIIg-IVg kl.

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS PASIRINKTŲ INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO  DALYKŲ, DALYKO PROGRAMOS KURSO KEITIMO TVARKA

PRAŠYMAS  DĖL MOKOMOJO DALYKO AR DALYKO KURSO KEITIMO

Naujai pasirinkto ugdymo plano dalyko, dalyko programos kurso keitimo arba kalbos mokėjimo lygio keitimo atsiskaitymo už programą įskaitos

Canadian pharmacy mail order