Dalia Satkauskytė

 

 

 

Lietuvos mokslo premija skiriama už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės (socialinės, kultūrinės) veiklos darbus. Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 7 Lietuvos mokslo premijos: humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 2 (šiais metais paskirta tik viena), fizinių mokslų srityje – 2, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse – 2, technologijos mokslų srityje – 1 premija.

Nuo 2020 m. Lietuvos mokslo premijos dydis – 30 420 eurų.