Mokslo metų užbaigimo šventė 5-II g kl. mokiniams

Birželio 17 d. gimnazijoje vyko 5-IIg klasių mokslo metų užbaigimo šventė. Šventę organizavo Ig klasės mokiniai ir jų auklėtoja Aušra Dunauskienė. Gimnazijos mokinius ir visą bendruomenę pasveikino direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Rita Milenčienė. Mokiniams buvo įteikti padėkos raštai už labai gerą ir gerą mokymąsi ir už projetines veiklas. Nemažas pluoštas apdovanojimų buvo išdalinta ir už dalyvavimą Olympis tarptautiniuose konkursuose. Padėkos raštais už mokinių skatinimą dalyvauti konkursuose buvo apdovanoti ir mokytojai. Programą atliekamais kūriniais pagyvino  Skaistė Tautkaitė, broliai Adrijus ir Ervydas Balčiūnai, Domantas Labanovas ir vokalistė Samanta Sruogiūtė.

II g klasės mokinius, įgyjusius pagrindinį išsilavinimą sveikino pirmoji mokytoja Nijolė Vadapalienė, o  Ig klasės mokiniai įteikė bilietus į III g klasę.

Ačiū Ig klasės mokiniams ir jų auklėtojai Aušrai Dunauskienei už nuotaikingą šventę.  Visiems linkime gražios ir saugios vasaros!