Aštuntokų apsilankymas parodoje

Rugsėjo 8 dieną klasės valandėlės metu aštuntokai apsilankė Žagarės centre, kur pavyko išvysti net tris parodas. Pirmąją pristatė J. Gricius, kultūros centro režisierius, ir papasakojo apie vieną garsiausių iš Joniškio rajono kilusį plakatų kūrėją Juozą Galkų, atkreipė dėmesį į sovietmečiu kurtus drąsius jo plakatus. Vėliau apžiūrėjome Dievo tarno arkivyskupo Julijono Steponavičiaus, sovietmečiu gyvenusio Žagarėje, fotografijas, asmeninius daiktus ir jo naudotus bažnytinius reikmenis. Pakilę į antrą aukštą aplankėme akvarelistės Eglės Lipeikaitės parodą, skirtą Žagarei, GLUOSNIŲ PAVĖSYJE, rinkome gražiausią paveikslą.
V. Arlauskienė, 8 klasės vadovė