Kampanija NE(SI)TEISINK

  Pirmą kartą Lietuvoje balandis minimas kaip seksualinio smurto prevencijos mėnuo. JAV ši kampanija vyksta jau nuo 2000 m. Seksualinis smurtas ypač paslėpta smurto forma, kuriai reikia skirti papildomą dėmesį.  

   Dalijamės informacija apie kampaniją NE(SI)TEISINK, kurią organizuoja nevyriausybinės organizacijos Dingusių žmonių šeimų paramos centras kartu su VšĮ Ribologija.

Kampanijos metu atkreipiamas dėmesys į stigmas ir stereotipus, su kuriais susiduria nuo seksualinio smurto nukentėję asmenys. 

   Organizatoriai maloniai kviečia jungtis dalinantis kampanijos žinutėmis savo socialiniuose tinkluose viso balandžio mėnesio metu. Jei balandžio mėnesiui planuojate renginių seksualinio smurto prevencijos tema, rašykite, jie bus įtraukti į programą. 

 

   Daugiau informacijos: https://www.missing.lt/socialine-kampanija-nesiteisink/