Mokslo ir žinių šventė

Mokslo metų šventė tradiciškai prasidėjo šventomis mišiomis Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Klebonas A. Valčiukas palaimino Žagarės gimnazijos bendruomenę ir palinkėjo sėkmingų mokslo metų. Po mišių šventė tęsėsi gimnazijos kieme. Sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Edita Aukselienė. Pasveikinti ir palinkėti sėkmingų mokslo metų atvyko Joniškio rajono savivaldybės vicemeras Aivaras Rudnickas. Joniškio priešgaisrinės tarnybos atstovai palinkėjo saugių mokslo metų ir pirmos klasės mokinukams įteikė po knygutę ir balionėlį. Muzikinį sveikinimą skyrė kultūros centro direktorė Aistė Tuminaitė – Orlauskė. Buvusi Žagarės gimnazijos neformaliojo ugdymo mokytoja Stasė Grinienė pasveikino visus su švente, o pirmos klasės mokiniams įteikė po savo kūrybos pasakų knygelę. Pirmokų mokytoja Virginija Briedienė pristatė savo mokinukus, Tomas, Augustė ir Andrėja  padeklamavo eilėraštį. Pasveikinimą tarė abiturientai ir su pirmaisiais mokslo metais pasveikino pirmokus. Su smagia daina susirinkusius pasveikino mergaičių ansamblis. Renginį vedė Skaistė Tautkaitė ir Samanta Sruogiūtė.  Už padovanotą šventinę dekoraciją dėkojame buvusiai gimnazijos mokinei Virginijai Barzinskaitei.