Konferencijoje ,,Jausmų ir emocijų šalyje. Veiklos ir aplinkos vaikų emocinei bendrovei”

Grupė Žagarės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytojų lankėsi Šiaulių r. Meškuičių l/d organizuotoje konferencijoje ,,Jausmų ir emocijų šalyje. Veiklos ir aplinkos vaikų emocinei bendrovei”, stebėtos veiklas, išklausyti pranešimai, susipažinta su metodinėmis priemonėmis, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Nuotraukoje – su l/d direktore Sigita Užkuraitiene.