Atmintinė tėvams ir grupės auklėtojams

JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS   

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS

  1. Tėvai privalo užtikrinti, kad į ugdymo įstaigą nebūtų vedami vaikai, turintys užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių: karščiuojantys, dūstantys, besiskundžiantys skausmu, viduriuojantys, vemiantys, turintys nežinomos kilmės bėrimo elementų, taip pat turintys utėlių ar glindų.
  2. Tėvai tik atsakingai įvertinę vaiko sveikatos būklę, kai vaikas kosi ir (ar) sloguoja, priima sprendimą vesti vaiką į ugdymo įstaigą ar ne.
  3. Grupės mokytojas negali priimti vaiko, jei šis turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių

sveikatos sutrikimų požymių: karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų, taip pat turi utėlių ar glindų.

  1. Grupės auklėtojas informuoja tėvus apie pastebėtus vaiko sveikatos sutrikimų požymius ir kartu su tėvais priima sprendimą apie ugdymo įstaigos lankymą/nelankymą.
  2. Tėvai ir grupės auklėtojai puoselėja pagarbius tarpusavio santykius ir geranorišką bendravimą.

 

PRIVALOME ELGTIS  ATSAKINGAI IR SAUGOTI VISŲ VAIKŲ IR VIENI KITŲ SVEIKATĄ!