Vaikų linija

Vaikų linija teikia emocinę paramą vaikams ir paaugliams telefonu ir internetu.
Ieškantieji emocinės paramos gali kreiptis į tarnybą kasdien telefonu 11-23 val.,
pokalbiais internetu 14-23 val. Teikiama pagalba yra anonimiška, konfidenciali ir
nemokama