Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys gruodžio 31 d.

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys rugsėjo 30 d.

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys birželio 30 d.

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys kovo 31 d.


2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys gruodžio 31 d.

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys rugsėjo 30 d.

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys birželio 30 d.

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys kovo 31 d.


2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys gruodžio 31 d.

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys rugsėjo 30 d.


2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys gruodžio 31 d.


2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys gruodžio 31 d.