Gimnazijos metodinė taryba

  • Milenčienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Navickaitė – pradinių klasių mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė;
  • Vaineikytė – chemijos mokytoja, gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų metodikos grupės pirmininkė, metodinės tarybos sekretorė;
  • Petkauskas – šokių mokytojas, kalbų ir menų metodikos grupės pirmininkas;
  • Levinskienė – matematikos mokytoja, klasių auklėtojų metodikos grupės pirmininkė;
  • Briedienė – pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių metodikos grupės pirmininkė.