Mokiniams      4 kl. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

                Skaitymo testas 2022-04-04

                Matematikos testas 2022-04-06

                Pasaulio pažinimo testas 2022-04-08


            Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

               II g kl. PUPP lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) 2022-05-10

               II g kl. PUPP matematika 2022-05-16


           Vidurinis ugdymas

              Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita IV g kl. 2022-04-04

       2022 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir egzaminų datos (tvarkaraščiai)