Prisijungimo prie belaidžio WiFi tinklo svečio teisėmis duomenys

Tinklo prisijungimo duomenys

vartotojo vardas: svecias

Saugos raktas: aw4deepu

prisijungimas galioja iki 2023-10-23