Struktūra ir kontaktai

Gimnazijos struktūra


Gimnazijos administracija


Gimnazijos mokytojai


Gimnazijos taryba


Metodinė taryba


Tėvų taryba


Mokinių taryba


Kontaktai

  • Direktorius

Edita Aukselienė, tel. +370 426 60 872, mob. +370 610 07 011

el. p. zagaresgimnazija@gmail.com

  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Milenčienė,  tel. +370 426 60 874
 
  • Socialinė pedagogė
Diana Vaičiulienė,  tel. +370 426 60 874
el. paštas: diana.vaiciuliene@gmail.com
 
  • Raštvedė:
Laimutė Valantinienė,  tel. +370 426 60 873
 
  • Vyriausioji buhalterė

Gražina Liakienė,  tel. +370 426 60 875  el. paštas: grazinaliak@gmail.com

  • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Irena Malinauskienė , tel. +370 426 60 873
el. paštas: irenmal@gmail.com