Prisijungimo prie belaidžio WiFi tinklo svečio teisėmis duomenys

Tinklo prisijungimo duomenys:

WiFi tinklas: svecias

vartotojo vardas: svecias

Saugos raktas: equu3roh

prisijungimas galioja iki 2022-05-16