Tėvams

Norintys įsigyti džemperius su gimnazijos logotipu junkitės į Elvos elektroninę parduotuvę.

Džemperius su logotipu galima įsigyti čia:

https://elva.lt/joniskio-r-zagares-gimnazija/

Prisijungimo slaptažodis: ŽAGARĖS (lietuviškomis didžiosiomis raidėmis).


DĖL PRALEISTŲ MOKYMOSI DIENŲ PATEISINIMO DĖL LIGOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS RAŠTAS  Vidurinis ugdymas   

2023–2024 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI


 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI


 Pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

2023–2024 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimai 

Testavimo tikslas – įvertinti mokinių pasiekimus, įsivertinti mokytojui savo darbo efektyvumą, gauti realų ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti, suteikti objektyvią informaciją tėvams apie vaikų pasiekimus, įsivertinti ir surinkti reikiamą informaciją mokyklos vadybai.
Testavimo rezultatai padeda mokiniui suprasti, ką jis padarė gerai ir ką jis turi pagerinti.
Visi mokiniai gavo mokinio profilį, kuriame yra kiekvienos tiriamosios ugdymo srities pasiekimai, mokyklai suformuoti – mokyklos profiliai.

       Mokinių pasiekimų patikrinimai 4, 8 ir II G / 10 kl. Kas keičiasi?

Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas, kuriose įtvirtinta, kad nuo 2024–2025 m. m. 4 ir 8 kl. mokiniai turi dalyvauti nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose, o pagrindinis išsilavinimas įgyjamas ne tik baigus pagrindinio ugdymo programą, bet ir išlaikius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus bent 4 balais iš 10.

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tikslas – ne konkurencija, o grįžtamasis ryšys ir pagalba. Patikrinimų rezultatai neturės poveikio tolimesniam mokymuisi tęsti 5 ar I G / 9 klasėje.

Numatyta daugiau individualios pagalbos mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams. Mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų metu, bus teikiama papildoma mokymosi pagalba. Tam yra suplanuotos ir papildomos lėšos jau 2023 m. biudžete.

Atsisiųsti  4 kl. NMPP skaidrę   

Atsisiųsti 8 kl. NMPP skaidrę

Atsisiųsti 10 kl. NMPP skaidrę


TVARKARAŠČIAI 


     Žagarės gimnazija laukia pirmokų!

Prašymai mokytis priimami nuo sausio 2 d. iki birželio 15 d.

 Prašymą galima siųsti el. paštu zagaresgimnazija@gmail.com arba atvykstant į gimnazijos raštinę adresu:

Kęstučio g. 1, Žagarė         

 Prašymo forma

 


Atmintinėse svarbiausia informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo ekranų naudojimo taisykles, ankstyvuosius emocinių ir elgesio sunkumų požymius bei psichologinės pagalbos galimybes.


Joniškio rajono biudžetinės įstaigos  plėtojančios tėvų švietimo veiklas