Žagarės gimnazijos mokinių statistika pirmajame KINGS olimpiadų etape

  • Pirmajame etape dalyvavo 49 Žagarės gimnazijos mokinių, iš kurių 44 gavo kvietimą dalyvauti KINGS finale.
  • Iš viso Žagarės gimnazijos mokiniai atliko 175 testų.
  • Mokiniai savo žinias tikrinosi šiose KINGS olimpiadose: Matematika, Anglų kalba, Lietuvių kalba, Pasaulio pažinimas, Informacinės technologijos, Logika.
  • Prie KINGS olimpiadų organizavimo Žagarės gimnazijoje prisidėjo 4  mokytojai.
  • 33 mokinių jau atsiėmė kvalifikacinio etapo sertifikatus.