Gimnazijos daina

Žodžiai Janinos Ramanauskaitės

Muzika Giedrės Bubelytės   

                                     


                                       

Kur Švėtė vingiuoja iš lėto,

Žagarvyšnių supas žiedai.

Mokykla mana numylėta

Ir parko didingo kerai.

 

Vaikystė čia mūsų palieka,

Kol kaupiame mokslo žinias.

Žvelgaičio mes jaučiame jėgą

Ir protėvių savo dvasias.

 

Mes mėgstam linksmi čia pasiausti,

Jaunystės brandinam svajas

Ir draugišką žvilgsnį vis jausti,

Kai aiškina mokslo tiesas.

 

Mus nuolat palydi varpelis,

Į pamokas kviečia smagiai,

Kol mūsų išauga sparneliai

Ir šaukia jau savo keliai.

 

Priedainis

O laike, sustok dar truputį,

Nors toliai vilioja mane…

Norėčiau vaiku dar pabūti,

Svajoti ir džiaugtis drauge.