Joniškio rajono mokyklų tinklo pertvarkos projektas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDRASIS PLANAS

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS VEIKSMŲ 2021–2025 METAIS PLANAS

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO 2021–2025 METAIS UŽTIKRINIMO PLANAS