Metodinė diena Žagarės gimnazijoje

Balandžio 21 d. Žagarės gimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai rinkosi į metodinę dieną, kur vyko pasidalijimas gerąja darbo patirtimi. Buvo pristatyti metodai darbui su mokiniais, kurie mokytojų manymu yra priimtini mokiniams ir paįvairina pamokas.

Socialinė pedagogė Diana Vaičiulienė skaitė pranešimą „Akcentuoto charakterio vaikai“, logopedė Laima Radvilienė pristatė „Kas yra dislekcija? Atpažinimas. Pagalba“. „Quizizz įrankio panaudojimo galimybės matematikos pamokoje“ –  Justė Puipaitė Žabarauskienė, „Chemijos pamokos apibendrinimas“ –  Renata  Vaineikytė. „Fizikos ir biologijos integracija mokymosi procese. Praktinis darbas: Varlės gyvenimo ciklas gamtoje ir robotikoje“ – Daiva Skirienė. Humanitarinių mokslų metodinis būrelis pristatė „Integruotų pamokų sėkmės ir iššūkiai“ – Aušra Petrauskienė, Vilija Arlauskienė ir Lina Margytė, o Alanta Maižiutė pakvietė kūrybingai pažvelgti į save ir kitus : „Fraktalų piešimas. Pažink save ir kitus“. Pradinių klasių mokytoja Daiva Navickaitė supažindino su informacinių technologijų įrankių panaudojimo galimybėmis matematikos pamokoje „Pradinukas ir informacinės technologijos“.