Lietuvių kalbos pamoka Žagarės miesto bibliotekoje

Vasario 21-osios rytmetį Žagarės gimnazijos aštuntokai su mokytoja Vilija Arlauskiene dalyvavo lietuvių kalbos pamokoje, kuri vyko bibliotekoje. Mokiniams trumpai buvo papasakota apie lietuvių kalbą, tarmes, Žagarės ir Joniškio krašto šnektas, aiškinosi patarlių ir priežodžių reikšmes. Susipažinimui su tarmiškai rašytu tekstu, buvo pasiūlyta paskaityti ištraukų iš Rimanto Kmitos knygos „Pietinia kronikas“. Skaityti pavyko ne visiems – norėjosi skaityti taisyklinga lietuvių kalba. Pamokos metu vaikams buvo pristatytas ir „Žagarės močiučių žodynėlis“, kurį dar 2016 metais surinko ir bibliotekai uždovanojo gimnazijos pradinių klasių mokytoja su savo mokinukais. Žodynėlyje yra 150 žodžių su paaiškinimais. Vaikai, kurių šeimose gyvena senelių, puikiai žinojo žagarietiškų žodžių prasmes. Pamokos pabaigoje mokiniai sprendė viktorinas, testus internete.

Ačiū bibliotekininkei Aušrai Jonuitytei už įdmią pamoką.