Gimnazijos taryba

  • Daiva Skirienė, biologijos mokytoja metodininkė – tarybos pirmininkė;
  • Virginija Briedienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – sekretorė;
  • Saulius Gedžius, gimnazijos ūkvedys, technologijų vyresnysis mokytojas – narys;
  • Skaistė Tautkaitė, I g kl. mokinė – narys;
  • Karolina Šutkutė, II g kl. mokinė – narys;
  • Saulius Mitrikas, Žagarės miesto bendruomenės atstovas – narys;
  • Mindaugas Balčiūnas, Žagarės regioninio parko direktorius – narys.