Gimnazijos administracija

Edita Aukselienė

Direktorė

Tel. 8 (426) 60 872, mob. 8 610 07 011

el. p. zagaresgimnazija@gmail.com

ASMENINĖ INFORMACIJA Gimė 1971 m. liepos 26 d. Joniškio rajone.
KONTAKTINĖ INFORMACIJA Tel. 8 (426) 60 872, mob. 8 610 07 011
el. paštas:
editauks@gmail.com
IŠSILAVINIMAS 1989 m. baigė Joniškio „Aušros“ gimnaziją.
1995 m. baigė Šiaulių Universitetą ir įgijo Edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, specialiojo pedagogo kvalifikaciją.
2009 m. Šiaulių Universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.
DARBAS IR PAREIGOS Nuo 2022-08-08 Joniškio r. Žagarės gimnazijos direktorė

Nuo 2013-08-28 Joniškio r. Skaistgirio vidurinės mokyklos direktorė.
Nuo 1991-09-01 Žagarės specialiosios mokyklos specialioji pedagogė (darbovietė nepagrindinė).
1995-09-01 – 2003-04-30 Žagarės globos namų direktoriaus pavaduotoja.
2003-04-30 – 2010-05-30 Žagarės socialinių paslaugų centro vedėja.

ŠEIMINĖ PADĖTIS Ištekėjusi, vyras Rimantas – pedagogas, kultūros darbuotojas, dukra Gintarė – gydytoja.
LAISVALAIKIS, POMĖGIAI Teatras, knygos, pasaulio šalių virtuvės, žygiai.

 

 

 

Rita Milenčienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

tel. (8 426) 60 874