Baltų vienybės dienos minėjimas

Rugsėjo 22-ąją Žagarės gimnazijoje paminėjome Baltų vienybės dieną. Svečiavosi Augstkalnės  (Latvija) mokyklos atstovai. Svečius sutiko gimnazijos merginų tautinių šokių kolektyvas sušokęs „Kepurinę“. Broliai Adrijus ir Ervydas Balčiūnai svečius pradžiugino akordeonų muzika.  Apie Baltų tradicijas priminė Roma Stankienė. Smagioje popietėje buvo ir šokių, ir žaidimų. Kartu su Žagarės gimnazijos kolektyvu ne tik piešėme baltų ženklus ant akmenukų, bet ir bandėme skaityti ženklų kalbą. Džiugu po visų karantinų sutikti senus draugus.