Integruota chemijos ir istorijos pamoka Ig klasės mokiniams

Lapkričio mėnesio viduryje Žagarės gimnazijos I g klasės mokiniai ir jų mokytojos Renata Vaineikytė bei Jūratė Mitrikienė vyko į kaimyninį Pakruojo rajoną dalyvauti integruotoje chemijos – istorijos pamokoje bei aptarti su Joniškio rajono švietimo centro darbuotoja  Rasa Žukauskyte mokiniams aktualias specialybes ir joms reikalingas kompetencijas.

Dalyko mokytojas kiekvieną dieną ieško naujų mokymo(si) metodų, kurie mokiniui būtų priimtiniausi, įdomiausi. Integruotos pamokos – vienas iš mokymo metodų, kuris didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių kūrybiškumą bei aktyvų dalyvavimą pamokose. 

Integruota pamoka prasidėjo Gedučių kaime esančiame dvare, kuris pagarsėjo kaip dvaras, kuriame gyveno, mokėsi ir dirbo pirmasis Lietuvos fizikochemikas Teodoras Grotusas.   Iki šių dienų išlikusiame pastate galėjo būti garsioji T. Grotuso laboratorija. Aplankėme netoliese augantį Grotuso ąžuolą, po kuriuo, spėjama, mėgdavo ilsėtis pats mokslininkas, ir buvusią Grotusų giminės kapavietę. Žeimelio miestelyje apžiūrėjome paminklą mokslininkui. Dalyvavome Pakruojo krašto muziejuje „Žiemgala“ edukacijoje apie šio krašto šviesuolį – mokslininką, kuris pirmasis pasaulyje pasiūlė elektrolizės teoriją, suformulavo fotochemijos dėsnį. Šie atradimai laikomi didžiausiais mokslininko pasiekimais, reikšmingais ir šiandien. Šią edukaciją vedė „Žiem­ga­los“ mu­zie­jaus di­rek­to­rė Dai­va Skrups­ke­ly­tė. Žagarės gimnazijos mokiniai ir mokytojos yra dėkingos muziejaus darbuotojoms už įdomią edukaciją.

Nuotraukose užfiksuotos akimirkos iš integruotos pamokos.

 Chemijos vyr. mokytoja Renata Vaineikytė