Gerumo Angelas

Paskutinę prieš Didžiąsias šventes savaitę, kuri nuo seno vadinama Gerumo savaite, per etikos pamoką pirmos klasės mokinius aplankė buvusi gimnazijos neformaliojo ugdymo mokytoja Stasė Grinienė.

Viešnia pasakojo, kad pati kuria pasakas savo anūkui Džiugui ir vieną iš jų – apie Gerumo Angelą- pasekė pirmokams. Mokiniai susidomėję klausėsi. Pasakoje vaikai sutiko Gerumo Angelą, kuris nuvedė juos pas pasakos veikėjus Pikčiuką ir Meilę. Vaikai suprato, kad Pikčiukas – piktas pasakos veikėjas, kuris aplanko mažuosius ir gundo juos atlikti negerus darbus. Mokytoja stengėsi perteikti vaikams pagrindinę pasakos mintį: gėris nugali blogį. Geroji pasakos veikėja Meilė įveikė Pikčiuką.

Užsiėmimo pabaigoje ant mokinių puoštos kalėdinės eglutės S. Grinienė pakabino Angelą, linkėdama pirmokams sutarimo, meilės ir pagarbos, padovanojo Vilties žibintą, kurio šviesa saugos mūsų klasę nuo pikto, o po eglute padėjo ,,vagoną stebuklingų obuolių“.

Tariame nuoširdų ačiū viešniai ir linkime gražių švenčių.

Pirmos klasės mokytoja Laima Radvilienė