Metodinė diena IUS „Sėkmingas vaiko kompetencijų ugdymas netradicinėse veiklose”

Balandžio 26 d. Žagarės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko metodinė diena, kurioje dalyvavo mokytojai iš Skaistgirio gimnazijos, Kruopių pagrindinės mokyklos, Augstkalnės vidurinės mokyklos. Svečiai stebėjo atviras veiklas „Joga vaikams ir su vaikais“, „Robotikos pradmenys  priešmokyklinio amžiaus vaikams“, „Meninių ir pažintinių kompetencijų ugdymas edukacinėje veikloje“, „Po ko“ kortelių naudojimas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus“, vėliau jas aptarė, pasidalijo patirtais įspūdžiais.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Reda Šakinskaitė