KVIEČIAME REGISTRUOTI VAIKUS Į MOKINIŲ ATOSTOGŲ PROGRAMĄ 2023 M.

KVIEČIAME REGISTRUOTI  JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKUS Į MOKINIŲ ATOSTOGŲ PROGRAMĄ 2023 M.

Joniškio rajono švietimo centras kviečia vaikų tėvus ir globėjus registruoti vaikus į pasirinktą mokinių vasaros atostogų programą.

Mokinių atostogų programos skiriamos Joniškio rajono savivaldybės mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Vienas vaikas už valstybės / savivaldybės lėšas mokinių atostogų programoje gali dalyvauti vieną kartą metuose.

                      Registracija į stovyklas bus skelbiama Joniškio rajono švietimo centro internetinės svetainės skiltyje „Neformalusis vaikų švietimas“, „Stovyklos“ adresu:

https://www.sc.joniskis.lm.lt/stovyklos/

Numatomas registracijos laikas:

2023 06 05 d. 9:00 val. – 16:00 val.;

2023 06 06 d. 9:00 val. – 16:00 val..

Užsipildžius visoms laisvoms vietoms į stovyklą, registracija bus sustabdyta.

Pasibaigus registracijai, užsiregistravusių vaikų sąrašai Joniškio rajono švietimo centro vardu perduodami mokinių atostogų programos vadovui.

 Joniškio rajono švietimo centro informacija